Norges største journalistiske samarbeidsprosjekt bidrar til å styrke lokale redaksjoner

Sperrefristen for publisering gikk den 12. april. I løpet av to uker har det blitt publisert over 350 saker av rundt 60 aviser.

Allerede nå mener jeg at vi kan slå fast at prosjektet er en suksess, sier SUJOs leder Per Christian Magnus.

Prosjektet som har fått navnet "Den store folkevandringen" er et samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og NRK. Totalt er det involvert 99 redaksjoner i prosjektet, i tillegg til SUJO, NRK og LLA. Det gjør det til landets største journalistiske samarbeidsprosjekt.

Per Christian Magnus trekker frem hvordan prosjektet kan brukes for å styrke den undersøkende journalistikken i lokalmedier.

Det er viktig for oss å se prosjektet som en pilot for fremtiden. Samarbeid vil bli avgjørende for å styrke journalistikkens rolle og gjennomslag i landet vårt. I Folkevandringsprosjektet ser vi ikke redaksjonelle begrensninger og ødeleggende konkurranse, men tvert om økt styrke og kvalitet i hver enkelt redaksjon.

Hyppige verksteder

Kristine Holmelid og Astrid Dalehaug Norheim har hatt ansvaret for å reportasjelede de 99 lokalredaksjonene som er en del av prosjektet gjennom LLA. De fordelte gruppene mellom seg og har hatt tilnærmet daglige verkstedsrom digitalt hvor journalistene og redaktørene har fått tett oppfølging og hjelp til sakene sine. Her har redaksjonene også hjulpet hverandre ved å komme med tips og innspill.

Det er veldig spennande å jobbe så tett med mange lokalaviser i felles redaksjonsrom. De deler idéer til saker og reportasjegrep, følger med på hvordan det går med hverandre, og vi på SUJO deler tips til metoder og systematikk. Det gjør det mulig for mange å jobbe med et stort prosjekt over tid i en hektisk hverdag. Det har vært uker med kontinuerlig kompetanseheving, sier Astrid Dalehaug Norheim.

Det har vært veldig kjekt å se all kompetansen som finnes rundt i redaksjonene, og også ønsket om enda mer faglig påfyll. Jeg håper vi får se flere lignende journalistiske samarbeider fremover, kommenterer Kristine Holmelid.

SUJO er medlem av

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram