Firda: Kva no, handelsbyen Førde?

Førde er blitt kalla noregsmeister i handel, med ein omsetnad som tilsvarar ein by med det dobbelte av Førde sitt innbyggjartal. Firda var på nyåret i gang med eit undersøkande prosjekt om Førde som handelsby, i samarbeid med SUJO. Før koronakrisa trefte var netthandelen de store utfordringa. I mars søkte Firda om midlar frå Fritt Ord til å utvide prosjektet, og sjå på korleis Førde vil takle koronakrisa og etterverknadene av den. Koronakrisa vil truleg treffe Førde hardt, sidan varehandel er nest største næringsveg. Gjennom året vil Firda, i samarbeid med SUJO, følgje næringslivet tett, gjennom nyheitsartiklar, reportasjar og innlegg frå lesarar. Målet er å vise konsekvensane av koronakrisa, etterverknadene av den og utfordringane handelsbyen står i. Reportasjeleder for prosjektet var SUJOs Kristine Holmelid.
Les sakene her
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram