Rus & Samfunn

Regjeringens store opptrappingsplan – å bruke 2, 4 milliarder ekstra på rusfeltet – er inne i sitt siste år.  

Nettmagasinet Rus & Samfunn ønsket å ettergå hva pengene ble brukt til. Nær to milliarder kroner av midlene er gitt til kommunene for å trappe opp innsatsen på rusfeltet, så vi ville særlig undersøke om pengene er brukt til en reell opptrapping, forteller Berit Simenstad, redaktør i Rus & Samfunn. Hun er svært takknemlig for at SUJO kunne bidra til å realisere prosjektet.

For et lite nettmagasin som Rus & Samfunn har det vært helt avgjørende å få inn den kompetansen som SUJO besitter, sier Simenstad.

Det ble også inngått et samarbeid med Kommunal Rapport om å lage artikkelserien. Det er allerede publisert flere artikler i papirutgaven til Kommunal Rapport og i Rus & Samfunn, og det vil komme flere saker utover i mars. Frilansjournalist Laila Borge ble knyttet til prosjektet helt fra starten. Hun mener medvirkningen fra SUJO har hatt stor betydning for arbeidet.

– SUJOs reportasjeleder har fulgt prosjektet tett og stilt mange kritiske spørsmål underveis. Det gir en betryggende kvalitetssikring av prosjektet. Jeg har også vært så heldig å få kontorplass hos SUJO på Media City mens jeg har jobbet med dette, så for meg har dette vært både sosialt og lærerikt, sier Borge.

Les sakene her
Rus og SamfunnRus og Samfunn

SUJO er medlem av

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram