Saltenposten 

Ringvirkningene av fiskeoppdrett er et pågående graveprosjekt i samarbeid med Saltenposten.

Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon.

SUJO er medlem av

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram