Har du en god idé til et undersøkende journalistisk prosjekt?

Søk stipend her!

Ved Senter for undersøkende journalistikk får du et skreddersydd støtteapparat tilpasset ditt prosjekt, med blant annet reportasjeledelse og kompetanse om metodebruk, datastøttet journalistikk og digital formidling. Du får en arbeidsplass i et redaksjonelt miljø sammen med erfarne journalister, doktorgradsstipendiater innen datajournalistikk og undersøkende journalistikk og masterstudenter. Du har tilgang til SUJO og Universitetet i Bergen sine nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Fast ansatte, vikarer og frilansere kan søke stipend. Det er ingen tematiske avgrensninger på prosjektene. Prosjekter som får støtte er undersøkende og forventes å kunne sette dagsorden lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Samarbeidsprosjekter i en redaksjon eller på tvers av redaksjoner er også velkomne.

Du kan søke om opphold ved senteret i kortere eller lengre perioder, tilpasset ditt prosjekts behov.

Stipend kan brukes til frikjøp fra arbeidsgiver, lønn, reiser, drift eller andre kostnader som kreves for å gjennomføre prosjektet. Etter prosjektets slutt skal stipendmottaker levere rapport og regnskap til senteret.

Søknad skal beskrive prosjektidé og framdriftsplan over maks to sider. Legg ved et enkelt budsjett og kortfattet CV.

Har du spørsmål, kontakt gjerne senterleder Per Christian Magnus eller reportasjeleder Kristine Holmelid.

Søknad sendes via skjema på lenken under.

Søknaden behandles fortløpende.

Søknadsskjema

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram