Har du en god idé til et undersøkende journalistisk prosjekt?

Søk stipend her!

Opphold

Journalister som hospiterer ved SUJO blir del av et redaksjonelt miljø sammen med senterets ansatte, masterstudenter og andre hospiterende journalister. Det vil holdes jevnlige morgenmøter hvor det utveksles informasjon om og bidrag til hverandres prosjekter.

Noen har større behov enn andre for konfidensialitet rundt sitt prosjekt. Hver enkelt hospiterende journalist får tilbud om opplegg tilpasset sine konkrete behov. 

Støtteapparat

Ved Senter for undersøkende journalistikk får du et skreddersydd støtteapparat tilpasset ditt prosjekt, med blant annet reportasjeledelse og kompetanse om metodebruk, systematikk, datastøttet journalistikk og historiefortelling. Du får en arbeidsplass i et redaksjonelt miljø sammen med erfarne journalister, masterstudenter i undersøkende journalistikk og doktorgradstipendiat. Du har tilgang til SUJO og Universitetet i Bergen sine nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Noen journalister vil ha behov for korte, intense opphold for kurs eller konkrete research-oppgaver. Andre vil ha behov for lengre tid til å gjøre grundige undersøkelser og bearbeide større datamengder og kildemateriale.

Hvem kan søke?

Fast ansatte i norske medier, vikarer og frilansere kan søke stipend. Det er ingen tematiske avgrensninger på prosjektene. Prosjekter som får støtte er undersøkende og forventes å kunne sette dagsorden lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Samarbeidsprosjekter i en redaksjon eller på tvers av redaksjoner er også velkomne.

Stipend kan brukes til frikjøp fra arbeidsgiver, lønn, reiser, drift eller andre kostnader som kreves for å gjennomføre prosjektet.

I etterkant skal stipendmottaker levere rapport og regnskap til SUJO.

Søknad skal beskrive prosjektidé og framdriftsplan, over maks to sider. Legg ved et enkelt budsjett og kortfattet CV.

Har du spørsmål, kontakt gjerne senterleder Per Christian Magnus eller reportasjeleder Kristine Holmelid.

Søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram