Mandag 6. mai klokken 11:43-11:47 hadde Stortinget satt av tre minutters taletid til Senter for undersøkende journalistikk, representert ved senterleder Per Christian Magnus. De tre minuttene brukte han til å snakke om viktigheten av at lokale og regionale medier har ressurser og kompetanse til å produsere gravejournalistikk.

Per Christian Magnus kom med følgende innspill til saken "Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid":

  1. Direkte støtte til konkrete prosjekter
  2. Støtte til kompetanseutvikling i redaksjonene

I forkant av høringen sendte SUJO inn et høringsnotat til Stortingets familie- og kulturkomité. Der står det blant annet skrevet at målsettingen til SUJO er å drive langsiktig kompetanseutvikling gjennom enkeltprosjekter. Målet er ikke bare å lykkes med de enkelte prosjektene, men samtidig å utvikle kompetanse og kultur som muliggjør gjennomføring av stadig flere graveprosjekter - lokalt og regionalt.

Det konkluderes til slutt med: "Vi mener derfor at SUJO bedre enn noen andre er posisjonert for å fremme utviklingen av den undersøkende og samfunnskritiske journalistikken".

Frist for avgivelse av innstilling i saken er satt til 4. juni.

Video av høringen kan du se her.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram