Dagbladet og Robert Nedrejord

Robert Nedrejord er masterstudent på masterprogram i undersøkende journalistikk. Han er en av fire masterstudenter som startet på studiet da det ble åpnet i 2017.

Robert Nedrejord har spesialisert seg på datajournalistikk. Masterprosjektet, som er et samarbeid med Dagbladet, ser på pengebruk blant norske toppledere i offentlig sektor.

Les mer om våre masterstudenter og vårt masterprogram i undersøkende journalistikk.

Les de øvrige artiklene i serien her:

Avviser unødig pengebruk

Lovstridig hemmelighold om sparket rådmann

Les saken her

NRK og Paul André Sommerfeldt

Paul André Sommerfeldt er en av de første masterstudentene som er uteksaminert fra masterprogram i undersøkende journalistikk ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Tirsdag 3. september 2019 publiserte han første sak i masterprosjektet sitt i NRK om overmedisinering i sykehjemstjenesten.

Les mer om våre masterstudenter og vårt masterprogram i undersøkende journalistikk her.

Les saken her

 

 

BA og Katrine Mjelde 

Masterstudent i undersøkende journalistikk, Katrine Mjelde, har i omlag ett år arbeidet med et større graveprosjekt innen eiendomsbransjen i Bergen som del av sin masteroppgave. Lørdag 31. august 2019 ble den første saken "Utbyggerne som forsvant" publisert i Bergensavisen (BA).

+ Les saken her

Johanna Husebye, 
VG

Det siste året har masterstudent Johanna Magdalena Husebye jobbet med temaet selvmord blant eldre. Lørdag 11. mai ble første del av masterprosjektet hennes i undersøkende journalistikk publisert i VG. Søndag 12. mai ble den andre saken publisert.

Under prosjektet har Johanna Husebye jobbet tett med VGs dagsordenredaksjon.

Her kan du lese den første og andre saken til Johanna Husebye.

Du kan lese mer om våre masterstudenter her.

Les saken her

 

 

Aftenposten Innsikt

Frilansjournalist Laila Borge har i samarbeid med SUJO arbeidet med et større graveprosjekt om vannkraft for Aftenposten Innsikt.

"Kampen om dråpene: Mest mulig vannkraft eller vern av natur?" ble publisert i den 5. utgaven av Aftenposten Innsikt i mai 2019 og på aftenposten.no. Saken tar opp aktuelle problemstillinger i en tid hvor NVE skal vurdere å pålegge krav til miljøforbedringer hos flere vannkraftverk.

I arbeidet med graveprosjektet har Laila Borge hatt en fast plass i SUJO sine lokaler i Media City Bergen. Her hospiterte hun i om lag to måneder.

Per Christian Magnus var reportasjeleder på prosjektet.

Les saken her

Laila Borge om samarbeidet med SUJO

 Som frilanser kan det være vanskelig å sette av nok tid og ressurser til større prosjekter. Den økonomiske støtten fra SUJO var avgjørende for at dette prosjektet ble realisert. Mens jeg jobbet med prosjektet fikk jeg dessuten fast kontorplass i SUJOs lokaler, i et inspirerende miljø med andre journalister og studenter som jobber med graveprosjekter. Der fikk jeg jevnlig oppfølging og faglige innspill. Jeg fikk også god hjelp til å systematisere arbeidet, kvalitetssikre innholdet og kna teksten. Jeg har allerede anbefalt SUJO til andre frilansere med ideer til gode graveprosjekter, og jeg håper flere benytter sjansen til å realisere ideene sine.

Dagen

"Varslene som slår sprekker i menighetsfamilien" er en sak som ble gjort av Dagen i samarbeid med SUJO. Saken omhandler en pastor i Hillsong Norway som har fått en rekke varsler mot seg for sin tøffe lederstil og menigheten som har måtte betale for det. 

Saken ble publisert i to deler. Den første delen av saken var i april den 5. mest leste saken på dagen.no i 2019. Den fikk 12 457 sidevisninger. Totalt sett fikk de to sakene nesten 20 000 lesere, og ble med det den nest mest leste saken på dagen.no i år. Den solgte også flere nye abonnenter.

Kristine Holmelid var reportasjeleder for prosjektet.

Redaktør i Dagen var Astrid Dalehaug Norheim.

+ Les saken her

 

 

Kvinnheringen

Kvinnheringen, med journalist Karen Anna Kleppe og Trude Aarsand i spissen, mottok stipend og støtte for å gjøre et graveprosjekt på Folgefonnsenteret i Rosendal som har slitt med lave besøkstall. I løpet av prosjektet gjorde Karen Anna Kleppe og Trude Aarsand et omfattende innsynsarbeid hvor de gikk gjennom hundrevis av sakspapirer, e-poster og interne styredokumenter. 

SUJOs Per Christian Magnus og Kristine Holmelid var reportasjeledere på prosjektet.

Kvinnheringens redaktør under prosjektet var Tomas Bruvik.

Les sakene her

Thomas Bruvik om samarbeidet med SUJO

 For oss var det heilt avgjerande å ha Sujo med på laget. Utan dei hadde vi famla mykje meir i blinde, og kome med langt mindre spissa saker. Dei gjorde og at vi var heilt trygge på at alt i sakene var korrekt og etteretteleg. Vi kjem garantert til å spørja om hjelp igjen når vi skal trø i gang med neste prosjekt. 

Avisa Nordland

Sammen med journalist Siri Gulliksen, Alexander Kjønsø Karlsen, Anders Bergundhaugen og fotograf Tom Melby i Avisa Nordland arbeidet SUJO med saken om Mia; en 23 år gammel kvinne som er for syk for fengsel, men for frisk for psykiatrien, og dermed faller mellom to stoler.

Den første reportasjen om Mia dekket 44 sider i Avisa Nordland sin lørdagsutgave av Endelig Helg den 23. februar 2019. Saken har i tillegg fått nasjonal oppmerksomhet ved at den ble tatt tak i på Stortinget og det ble rettet spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hvorvidt hjelpen Mia har fått har vært tilstrekkelig (les her).

SUJOs Per Christian Magnus og Kristine Holmelid var reportasjeledere på prosjektet.

Lesere av historien om Mia

Avisa Nordlands historie om Mia (kapittel 1-10) ble også publisert av andre aviser i Amedia-konsernet. Tallene under viser lesere og lesetid for hele konsernet:

  • Antall nettlesere på utgaven: 66 328
  • Snittlesetid per nettleser: 8 minutter og 59 sekunder

 

+ Les sakene her

Alexander Kjønsø Karlsen om samarbeidet med SUJO

 Samarbeidet med SUJO har vært svært viktig for oss. Saken ville nok ha blitt publisert uansett, men produktet ville på langt nær blitt like bra uten innspill og støtte fra Kristine og Per Christian. Vi satt på alt av dokumentasjon selv da vi tok kontakt med SUJO. Hjelpen med å konkretisere problemstillinger, identifisere viktige kilder og strukturering av arbeidet, har bidratt til at arbeidet har gått enklere. 

— Det å ha dyktige støttespillere man kan "kaste ball" med underveis, og som kan se på sakene litt mer distansert enn hva vi klarer selv har også vært til god hjelp. Selv om samarbeidet har ført til at vi har "kastet" en rekke utkast til saken, ville vi ikke vært rundene for uten. Vi er selv svært fornøyd med sluttproduktet som har bidratt til å rette søkelys på et system som ikke klarer å ivareta alle. 

— Tilbudet fra SUJO er en enestående mulighet for mindre mediebedrifter til å kunne ta fatt på større prosjekter.  Det er bare å erkjenne at ikke alle sitter på den nødvendige kompetansen man trenger for å begynne på et større sakskompleks. Og her kan SUJO virkelig bidra med viktig kompetanse, erfaring og økonomisk støtte for å få landet prosjektene. Alt dette har vært viktig for oss. Vi har lært svært mye av samarbeidet, og vi vil påstå at kunnskapene vi nå sitter på gjør oss til bedre journalister. Kompetansen er også delt på flere i redaksjonen, og vi håper at vårt samarbeid med SUJO bidrar til at også andre ser mulighetene som ligger i et samarbeid.

Raumnes

Sammen med journalist i lokalavisen Raumnes, Thomas Frigård, har vi avdekket at det er gitt strafferabatt i omtrent halvparten av 699 dommer i en treårsperiode på grunn av for lang saksbehandlingstid.

Saken fikk nasjonal oppmerksomhet da den ble sendt på Dagsrevyen på NRK søndag 27.01.19, samt publisert på NRK.no.

Graveprosjektet er muliggjort med stipend og støtte fra SUJO, samt økonomisk støtte fra Fritt Ord. 

SUJOs Per Christian Magnus og Kristine Holmelid var reportasjeledere for prosjektet. Ellen Borge Kristoffersen i NRK og Bjarne Kvam i HLT advokatfirma AS bidro også til prosjektet som eksperter i sine respektive fagfelt. 

Les saken her

Thomas Frigård om samarbeidet med SUJO

  Jeg er veldig godt fornøyd med støtten jeg har fått. Ekspertisen SUJO kan by på er en enestående mulighet for lokalaviser til å styrke sin kompetanse i undersøkende journalistikk. Jeg anbefaler alle lokalaviser med et graveprosjekt å søke hospitering hos SUJO. Kompetansen man tar med seg tilbake til redaksjonen kan deles, og på denne måten bidrar man til å heve den journalistiske kvaliteten på produktet man gir leserne.

Saltenposten 

Ringvirkningene av fiskeoppdrett er et pågående graveprosjekt i samarbeid med Saltenposten.

Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon.

TV 2

I samarbeid med TV 2 har vi startet et større graveprosjekt om vindkraft. Prosjektet er pågående. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.
+ Les saken her

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram