Kvinnheringen

Kvinnheringen, med journalist Karen Anna Kleppe og Trude Aarsand i spissen, mottok stipend og støtte for å gjøre et graveprosjekt på Folgefonnsenteret i Rosendal som har slitt med lave besøkstall. I løpet av prosjektet har Karen Anna Kleppe og Trude Aarsand måtte gjøre et omfattende innsynsarbeid hvor de gikk gjennom hundrevis av sakspapirer, e-poster og interne styredokumenter. 

SUJOs Per Christian Magnus og Kristine Holmelid var reportasjeledere for prosjektet.

Kvinnheringens redaktør under prosjektet var Thomas Bruvik.

Les sakene her

Thomas Bruvik om samarbeidet med SUJO

 For oss var det heilt avgjerande å ha Sujo med på laget. Utan dei hadde vi famla mykje meir i blinde, og kome med langt mindre spissa saker. Dei gjorde og at vi var heilt trygge på at alt i sakene var korrekt og etteretteleg. Vi kjem garantert til å spørja om hjelp igjen når vi skal trø i gang med neste prosjekt. 

Avisa Nordland

Sammen med journalist Siri Gulliksen, Alexander Kjønsø Karlsen, Anders Bergundhaugen og fotograf Tom Melby i Avisa Nordland har SUJO arbeidet med saken om Mia; en 23 år gammel kvinne som har sittet varetektsfengslet siden oktober 2017. Mia er for syk for fengsel, men for frisk for psykiatrien, og faller derfor mellom to stoler.

Den første reportasjen om Mia favnet om hele 44 sider i Avisa Nordland sin lørdagsutgave av Endelig Helg den 23. februar 2019. Saken har i tillegg fått nasjonal oppmerksomhet ved at den er tatt tak i på Stortinget, hvor det er blitt rettet spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hvorvidt hjelpen Mia har fått har vært tilstrekkelig (les her).

Lesere av historien om Mia

Avisa Nordlands historie om Mia (kapittel 1-10) ble også publisert av andre aviser i Amedia-konsernet. Tallene under viser lesere og lesetid for hele konsernet:

  • Antall nettlesere på utgaven: 66 328
  • Snittlesetid per nettleser: 8 minutter og 59 sekunder

 

+ Les sakene her

Alexander Kjønsø Karlsen om samarbeidet med SUJO

 Samarbeidet med SUJO har vært svært viktig for oss. Saken ville nok ha blitt publisert uansett, men produktet ville på langt nær blitt like bra uten innspill og støtte fra Kristine og Per Christian. Vi satt på alt av dokumentasjon selv da vi tok kontakt med SUJO. Hjelpen med å konkretisere problemstillinger, identifisere viktige kilder og strukturering av arbeidet, har bidratt til at arbeidet har gått enklere. 

— Det å ha dyktige støttespillere man kan "kaste ball" med underveis, og som kan se på sakene litt mer distansert enn hva vi klarer selv har også vært til god hjelp. Selv om samarbeidet har ført til at vi har "kastet" en rekke utkast til saken, ville vi ikke vært rundene for uten. Vi er selv svært fornøyd med sluttproduktet som har bidratt til å rette søkelys på et system som ikke klarer å ivareta alle. 

— Tilbudet fra SUJO er en enestående mulighet for mindre mediebedrifter til å kunne ta fatt på større prosjekter.  Det er bare å erkjenne at ikke alle sitter på den nødvendige kompetansen man trenger for å begynne på et større sakskompleks. Og her kan SUJO virkelig bidra med viktig kompetanse, erfaring og økonomisk støtte for å få landet prosjektene. Alt dette har vært viktig for oss. Vi har lært svært mye av samarbeidet, og vi vil påstå at kunnskapene vi nå sitter på gjør oss til bedre journalister. Kompetansen er også delt på flere i redaksjonen, og vi håper at vårt samarbeid med SUJO bidrar til at også andre ser mulighetene som ligger i et samarbeid.

Raumnes

Sammen med journalist i lokalavisen Raumnes, Thomas Frigård, har vi avdekket at det er gitt strafferabatt i omtrent halvparten av 699 dommer i en treårsperiode på grunn av for lang saksbehandlingstid.

Saken fikk nasjonal oppmerksomhet da den ble sendt på Dagsrevyen på NRK søndag 27.01.19, samt publisert på NRK.no.

Graveprosjektet er muliggjort med stipend og støtte fra SUJO, samt økonomisk støtte fra Fritt Ord. 

SUJOs Per Christian Magnus og Kristine Holmelid var reportasjeledere for prosjektet. Ellen Borge Kristoffersen i NRK og Bjarne Kvam i HLT advokatfirma AS bidro også til prosjektet som eksperter i sine respektive fagfelt. 

Les saken her

Thomas Frigård om samarbeidet med SUJO

Jeg er veldig godt fornøyd med støtten jeg har fått. Ekspertisen SUJO kan by på er en enestående mulighet for lokalaviser til å styrke sin kompetanse i undersøkende journalistikk. Jeg anbefaler alle lokalaviser med et graveprosjekt å søke hospitering hos SUJO. Kompetansen man tar med seg tilbake til redaksjonen kan deles, og på denne måten bidrar man til å heve den journalistiske kvaliteten på produktet man gir leserne.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram