Senter for 
Undersøkende journalistikk

Vår målsetting er å styrke den undersøkende journalistikken i Norge.

Vi har et spesielt ansvar for lokale og regionale medier og mindre redaksjoner.

   Les mer   

Aktuelt

- Reportasjeledelse
- Metodekompetanse
- Formidlingskompetanse
- Veiledning av studenter ved masterprogram for undersøkende journalistikk, UiB
- Et redaksjonelt miljø med erfarne journalister, forskere og studenter
- Tilgang til et nettverk av kilder ved Media City Bergen, Universitetet i Bergen og våre kontakter nasjonalt og internasjonalt

SUJO er medlem av

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram