Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) er det første i sitt slag i Norge.

Visjon

Undersøkende journalistikk tilhører kjernen av nyhetsmedienes samfunnsoppdrag, nemlig å avdekke og avsløre maktmisbruk i samfunnets institusjoner, politisk korrupsjon, økonomisk kriminalitet, overgrep fra næringsinteresser, eller andre tema av stor samfunnsmessig betydning. SUJO vil styrke slik journalistikk i en tid hvor nettopp denne typen grundig journalistikk reduseres i mange norske nyhetsmedier.

SUJO ved Universitetet i Bergen er modellert etter lignende sentre i spesielt USA og Storbritannia. Dette er uavhengige og ikke-kommersielle sentre for journalistikk etablert ved universiteter med profilert satsing på utdanning av journalister. Disse sentrene representerer en ny type samarbeid mellom akademia og nyhetsmediene.

Målsetting

SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende journalistikken i Norge. Vi har et spesielt ansvar for lokale og regionale medier og mindre redaksjoner.

Senterets viktigste oppgave er produksjon av grundig og avslørende journalistikk som skal publiseres i norske og internasjonale medier. Gjennom produksjonen bidrar senteret til å bygge metodisk og etisk kompetanse, samt bidra til å videreutvikle kompetanse i historiefortelling og formidling.

Ett av våre mål er å videreutvikle en samarbeids- og delingskultur blant norske journalister og medier.

Lokalisering

Gjennom samlokalisering av sterke regionale og nasjonale nyhetsredaksjoner, verdensledende medieteknologiselskaper og sterke forsknings- og utdanningsmiljøer innen journalistikk og informasjonsteknologi, tilbyr Media City Bergen en unik kontekst for å bygge et kraftsenter for undersøkende journalistikk i en tid der journalistikkens samfunnskontrakt er under press.

Slik jobber vi

Slik organiserer SUJO arbeidet:

  1. Vi tilbyr stipend og reportasjeledelse til gode undersøkende prosjekter. Søk her.
  2. Vi inviterer journalister til korte eller lengre hospiteringsopphold basert på prosjektsøknader. Hospiteringsopphold finansieres av stipend fra SUJO. Prosjektene utvikles i senteret fram mot publisering, under veiledning av fagpersoner ved senteret og i nær dialog med respektive redaktører. Hospiterende journalister får tilgang til et bredt og spisset tilbud av kompetanse, infrastruktur og teknologi ved SUJO, Media City Bergen og UiB.
  3. Vi tilbyr skreddersydde kurs og seminarer i undersøkende journalistisk metode og formidling. Vi lager tilpassede kurs rundt pågående graveprosjekter ved senteret.
  4. SUJO skal være en nettverksbase for undersøkende journalistisk metode og formidling. Senteret skal bidra til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen undersøkende journalistikk.
  5. SUJO er en arena for forskning og metodeutvikling innen undersøkende og datastøttet journalistikk. Det er knyttet en stipendiatstilling i undersøkende journalistikk til SUJO.
  6. SUJO er tett tilknyttet masterprogrammet i undersøkende journalistikk ved UiB. Senterets reportasjeledere er også veiledere for masterstudentene i deres arbeid med masteroppgaven. Denne er et undersøkende prosjekt av publiserbar kvalitet.

Samarbeid

SUJO har et utstrakt samarbeid med medie- og presseorganisasjoner i Norge og internasjonalt. SUJO samarbeider tett med journalistutdanningen i Media City Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og andre læresteder.

Redaktøransvar og presseskikk

Senterleder er ansvarlig for senterets daglige drift og redaksjonelle veiledning. For journalister fra nyhetsorganisasjoner vil redaktøransvaret forbli i mediehuset de kommer fra.

For frilansere vil senterleder normalt ha redaktøransvaret frem til prosjektet formidles til publiseringskanal. SUJO arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram